Co to jest Click Through Rate? Zrozum wszystko o tej miarze.


Znalezienie odpowiednich metryk do śledzenia jest jednym z kluczowych punktów strategii marketingowych. W końcu, pomagają one zrozumieć, poprzez dane, jaki zwrot przynoszą podejmowane działania dla firmy, umożliwiając identyfikację ewentualnych błędów i wspierając podejmowanie decyzji.

Kiedy analizuje się odpowiednie metryki, można zoptymalizować zasoby i nawet lepiej wykorzystać wysiłek w celu osiągnięcia organicznych wyników w miejscach, w których kampanie zostały uruchomione. Tylko w ten sposób można dowiedzieć się, czy inwestycja w te działania naprawdę przyniosła oczekiwany zwrot.

Aby zacząć rozumieć, co oznacza skrót CTR, ważne jest rozbicie jego nazwy. "Click Through Rate" to wyrażenie, które może być przetłumaczone jako "Wskaźnik klikalności", czyli mierzy, ile razy kliknięto w określoną treść lub link w porównaniu do ilości razy, jak ta treść została wyświetlona publiczności.

W ramach marketingu internetowego współczynnik klikalności jest stosowany głównie do oceny strategii i reklam, aby zrozumieć ich wydajność i określić, które należy dostosować, aby poprawić relację między kliknięciami a wyświetleniami.

Mieć wysoką wartość CTR jest niezwykle ważne, ponieważ wskazuje, że opublikowana treść jest uważana za interesującą przez publiczność. Ponadto może również pomóc w wynikach organicznych na stronach wyszukiwarek oraz poprawić wydajność w sponsorowanych linkach.

Ponadto wskaźnik CTR może bezpośrednio wpływać na kwoty, które firma zapłaci za kliknięcie w Social Ads, na przykład. Wyższy wskaźnik CTR oznacza, że więcej osób dociera do wybranego celu reklamy, takiego jak konkretna promocja.

Z drugiej strony, gdy wskaźniki metryki są niższe, oznacza to, że trzeba zainwestować więcej w reklamy, aby osiągnąć pożądaną liczbę kliknięć.

<strong>o que é click through rate? Entenda tudo sobre essa métrica</strong> - image
O que é Click Through Rate? Entenda tudo sobre essa métrica

Jak obliczyć wskaźnik CTR

Zazwyczaj nie trzeba się martwić obliczeniem wskaźnika klikalności (CTR), ponieważ same platformy i inne narzędzia marketingu internetowego zwykle to robią. Jednak warto zrozumieć, jak ten wskaźnik jest obliczany, aby zrozumieć pojęcie tej metryki.

W zasadzie, aby obliczyć wskaźnik CTR, wystarczy podzielić liczbę kliknięć w reklamę lub post z liczbą wyświetleń tego materiału dla użytkowników, czyli liczbą wyświetleń.

Dlatego ważne jest pamiętanie, że istnieje różnica między liczbą osób, które zobaczyły link, a liczbą wyświetleń, ponieważ ta druga wartość obejmowałaby wiele razy, w których użytkownik może być dotknięty tym samym linkiem.

W ten sposób, jeśli reklama otrzyma 5 kliknięć przy 70 wyświetleniach, obliczenie, które należy wykonać, to 5 ÷ 70. Wynik to około 0,0714. Jednak aby uzyskać wskaźnik CTR, konieczne jest przekształcenie go w procenty. Innymi słowy, CTR tej reklamy wynosił 7,14%.

Jak ustalić idealny wskaźnik CTR dla danej reklamy lub kreatywnej?

Nie istnieje dokładna wartość określająca jakość metryki. Każda sytuacja musi być oceniana w ramach swoich specyfikacji, co sprawia, że dobra wskaźnik klikalności może znacznie się różnić w zależności od celu biznesowego i rodzaju prowadzonej kampanii. Ponadto działalność firmy i publiczność mogą również mieć wpływ.

Zazwyczaj CTR-y na poziomie około 3,17% można uznać za pozytywne, przemyślaną kampanię. Szczególnie, że główne platformy społecznościowe zazwyczaj mają niższe wartości.

Bez reklam na Facebooku, średnia stopa kliknięć (CTR) firm wynosi 0,9%. Na Instagramie ta wartość może być jeszcze mniejsza, nawet do 0,88% dla kanału i 0,54% dla historii. Dlatego w zależności od celów firmy i kampanii, wartości powyżej tego poziomu mogą być już świętowane.

Na LinkedIn CTR może być jeszcze niższe, sięgając 0,26%. Można to wytłumaczyć poprzez cel użytkowników każdej z tych sieci.

Podczas gdy LinkedIn zazwyczaj przyciąga publiczność szukającą bardziej profesjonalnych treści, takich jak kursy i rozwiązania B2B, Facebook i Instagram mają większe znaczenie dla szerokiej publiczności, co sprawia, że detaliczne produkty mają dobrą widoczność.

Wskazówki dotyczące zwiększenia wskaźnika CTR w kampanii

Specjaliści od marketingu internetowego oferują kilka zaleceń dla tych, którzy chcą zwiększyć tę miarę w jednym elemencie lub kampanii. Głównym jest opracowanie atrakcyjnych tytułów i opisów, które odnoszą się do segmentacji grupy docelowej.

W tekstach tych reklam konieczne jest być przekonywującym i przedstawiać główne zalety usługi lub to, co może ona rozwiązać dla konsumenta. Jeśli istnieją liczby, które potwierdzają te zalety, reklama może stać się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Mimo, choć pytania są atrakcyjne dla zaangażowania, nie powinny pozostawać bez odpowiedzi. Dlatego czasami dobrze jest je unikać, aby lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Użycie słów kluczowych również pomaga poprawić zasięg twoich reklam, kierując je do odpowiedniej publiczności. Dotarcie do osób, które naprawdę są zainteresowane produktem, sprawia, że wskaźnik kliknięć zaczyna rosnąć.

Aby to osiągnąć, upewnij się jednak, że reklamy mają płynny tekst i że słowa zostały naturalnie wplecione. Pomaga to w dopasowaniu reklamy do intencji użytkownika.

Również istotne jest poświęcenie czasu na tworzenie materiałów wizualnie atrakcyjnych, ponieważ na platformach często obok reklam pojawia się wiele innych elementów, które rozpraszają uwagę użytkownika. Mając na uwadze tworzenie materiałów, szukaj bodźców, które przyciągną uwagę Twojej publiczności.