Phân tích con người: tìm hiểu cách các công ty đang sử dụng chiến lược này

Tìm kiếm một khóa học bàn phím trực tuyến? Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi giới thiệu Willian Silva's, bạn có thể tìm hiểu bằng cách nhấp vào đây.

Khi nghĩ đến công nghệ và dữ liệu, người ta sẽ nghĩ ngay đến rò rỉ thông tin trên web.

Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu cũng có thể mang lại lợi ích cho những khu vực không được kết nối trực tiếp với công nghệ. Đây là trường hợp của bộ phận Nhân sự, đã sử dụng dữ liệu trong một chiến lược đánh giá được gọi là Phân tích người (phân tích người).

Nếu bạn vẫn chưa biết về chiến lược này cũng như những ưu điểm của nó trong quản lý nhân sự, hãy xem cách sử dụng People Analytics trong quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhóm của công ty.

Phân tích người là gì?

People Analytics là một chiến lược sử dụng việc thu thập và sử dụng dữ liệu về nhân viên làm phương pháp tiếp cận chính. Đối với điều này, công ty sử dụng phần mềm vượt qua dữ liệu này dựa trên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Bằng cách này, người quản lý nhân sự có thể sử dụng phần tổng hợp dữ liệu này để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự và dữ liệu nhân viên. Đồng thời, chiến lược cho phép các nhà quản lý đưa ra quyết định tốt hơn về các nhóm và nhân viên.

Mục tiêu chính của People Analytics là đưa ra các quyết định trong HR ngừng trực quan và bắt đầu dựa trên dữ liệu được thu thập. Điều này mang lại sự quyết đoán hơn cho ngành và cải thiện hiệu quả của các quyết định, giảm khả năng xảy ra sai sót.

Theo một cuộc khảo sát trên LinkedIn, số lượng chuyên gia nhân sự chuyên về phân tích dữ liệu đã tăng 242% trong 5 năm. Đó là, các công ty bắt đầu yêu cầu loại kỹ năng này và kết quả là các chuyên gia bắt đầu chuyên môn hóa.

Theo nghĩa này, phân tích dữ liệu cho phép định lượng và đánh giá các yếu tố nói chung là chủ quan, chẳng hạn như:

  • năng suất;
  • hôn ước;
  • sự hài lòng của nhân viên;
  • hiệu suất vai trò.

Làm thế nào nó hoạt động?

Nói chung, People Analytics bao gồm một quy trình hoàn chỉnh từ đầu đến cuối để thu thập, lập danh mục và đánh giá dữ liệu. Trước hết, công ty cần biết mình muốn đánh giá những câu hỏi và yếu tố nào.

Bước đầu tiên là thu thập dữ liệu mà HR dự định sử dụng trong quá trình phân tích. Việc thu thập này thường diễn ra giữa các nhân viên thông qua khảo sát trên mạng xã hội hoặc khảo sát cụ thể, thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp.

Sau đó, với dữ liệu trong tay, quá trình tính toán bắt đầu. Ở giai đoạn này, công ty sẽ có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để trả lời các câu hỏi được đặt ra khi bắt đầu quy trình. Nhưng cũng có thể tính toán các yếu tố khác, đặc biệt nếu công ty thu được một lượng lớn dữ liệu.

Sau đó là phân tích, chính là quy trình Phân tích con người. Trong quá trình này, nhóm tập hợp các kết quả nghiên cứu và tính toán để đưa ra các quyết định rõ ràng hơn, với mục đích mang lại lợi ích cho công ty và mối quan hệ với nhân viên.

Nó dùng để làm gì?

Dựa trên các quy trình trên, phân tích con người cho phép công ty tạo các chiến lược được nhắm mục tiêu cho từng khám phá. Theo nghĩa này, nó có thể tạo ra các hành động cụ thể để tăng cường sự tham gia, cải thiện môi trường làm việc, v.v.

Sự khác biệt là mỗi hành động này sẽ dựa trên dữ liệu chứ không phải trực giác của người quản lý. Do đó, kết quả của mỗi chiến lược có xu hướng quyết đoán hơn và mang lại nhiều lợi ích trực tiếp hơn.

Ngoài ra, People Analytics cũng quản lý để giúp công ty không chỉ thuê nhân tài mới mà còn giữ chân họ. Ví dụ, thông qua dữ liệu về doanh thu của nhân viên, công ty có thể đánh giá tốt hơn các chiến lược để giảm doanh thu và quản lý để sàng lọc tài năng của mình.

Do đó, có sẵn dữ liệu và biết cách diễn giải dữ liệu đó có thể cải thiện hiệu quả và mang lại lợi nhuận tuyệt vời cho công ty của bạn. Và People Analytics là công cụ phù hợp nhất cho việc này.