Chỉ báo ngẫu nhiên là gì?

Khi nói đến phân tích kỹ thuật, có rất nhiều chỉ báo khác nhau. Một trong những phổ biến nhất được gọi là ngẫu nhiên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chỉ báo này là gì, nó được sử dụng như thế nào và những gì bạn cần biết về nó.

Vậy ngẫu nhiên là gì?

Stochastic là một chỉ báo được sử dụng để đo lường động lượng của một cổ phiếu. Nó thực hiện điều này bằng cách so sánh giá cổ phiếu hiện tại với giá quá khứ của nó. Ý tưởng đằng sau điều này là nếu một cổ phiếu tăng giá nhanh chóng, nó sẽ có chỉ số ngẫu nhiên cao hơn. Mặt khác, nếu một cổ phiếu giảm giá, nó sẽ có chỉ số ngẫu nhiên thấp hơn.

Chỉ báo ngẫu nhiên bao gồm hai đường. Dòng đầu tiên được gọi là %K và dòng thứ hai được gọi là %D. %K là nhanh hơn trong hai dòng và %D là chậm hơn trong hai dòng.

Chỉ báo được coi là trong vùng quá mua khi đường %K trên mức 80, được coi là trong vùng quá bán khi đường %K dưới mức 20.

O que é o indicador estocástico?
O indicador está no topo

Stochastic được sử dụng như thế nào?

Có một số cách khác nhau để sử dụng ngẫu nhiên. Một cách đơn giản là xem xét vị trí của dòng %K trong mối quan hệ với dòng %D. Nếu đường %K nằm trên đường %D, thì đây được coi là tín hiệu tăng. Mặt khác, nếu đường %K nằm dưới đường %D, thì đây được coi là một tín hiệu giảm giá.

Một cách khác để sử dụng stochastic là tìm kiếm sự phân kỳ. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi cổ phiếu đang tạo mức thấp mới nhưng chỉ báo thì không. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu sắp quay đầu và bắt đầu tăng. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi cổ phiếu đang tạo ra mức cao mới nhưng chỉ báo thì không. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu sắp quay đầu và bắt đầu đi xuống.

Cuối cùng, Stochastic có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua và bán. Tín hiệu mua được tạo ra khi dòng %K vượt lên trên dòng %D. Tín hiệu bán được tạo ra khi đường %K cắt bên dưới đường %D.

O que é o indicador estocástico?

Những điều bạn cần biết về stochastics

Có một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo này. Đầu tiên, stochastic là một chỉ báo độ trễ. Điều này có nghĩa là nó sẽ không cung cấp cho bạn tín hiệu cảnh báo về sự thay đổi xu hướng. Chỉ sau khi xu hướng đã bắt đầu thay đổi thì chỉ báo mới bắt đầu đưa ra tín hiệu cho bạn.

Thứ hai, ngẫu nhiên có thể cho tín hiệu sai. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được tín hiệu mua ngay cả khi cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm. Mặt khác, bạn có thể nhận được tín hiệu bán ngay cả khi cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng tăng. Do đó, điều quan trọng là sử dụng Stochastic kết hợp với các chỉ báo khác như mức hỗ trợ và kháng cự để xác nhận tín hiệu.

Cuối cùng, nó là một chỉ báo dễ bay hơi. Điều này có nghĩa là nó có thể chập chờn hoặc báo hiệu sai trong một thị trường sôi động. Do đó, điều quan trọng là sử dụng chỉ báo này kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình động để xác nhận tín hiệu.

Tóm lại, Stochastic là một chỉ báo phổ biến được sử dụng để đo lường động lượng của một cổ phiếu. Nó bao gồm hai dòng, %K và %D, được coi là nằm trong vùng quá mua khi đường %K trên mức 80 và trong vùng quá bán khi đường %K dưới mức 20. Stochastic có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán, nhưng bạn cần lưu ý rằng đó là một chỉ báo trễ và có thể đưa ra các tín hiệu sai.