Generatepress Chủ đề WordPress tốt nhất

Tìm kiếm một Chủ đề WordPress Cao cấp tất cả trong một? Sau hơn 6 năm liên tục thay đổi chủ đề và cảm thấy không hài lòng, tôi đã phát hiện ra Generatepress!

Chủ đề được tạo bởi Tom Usborne tập trung vào tốc độ và khả năng sử dụng.  Generatepress cũng có một phiên bản miễn phí, nhưng con át chủ bài của nó là phiên bản trả phí! 

Với chủ đề này, bạn có thể làm cho trang web theo cách và giao diện bạn muốn. Bạn có thể tạo Trang Đích và Lựa chọn tất cả theo cách đơn giản và thiết thực! 

Trong chủ đề này, bạn có thể tắt bất kỳ thứ gì không cần thiết mà bạn không sử dụng để cải thiện hiệu suất của trang web!

Thật khó để nói về một chủ đề mà bạn không thử nghiệm nó, trang web của chúng tôi chạy bằng Generatepress! Xem tốc độ!